Om oss

Policys


Policys

Kvalitetspolicy

Som kund och intressent kan du förvänta dig att:

 • vi levererar i tid enligt avtal
 • vi skapar långsiktigt nöjda kunder genom att leverera avfallshämtning och förvaltning av miljörum som uppfyller specificerade och outtalade kundkrav
 • vi är pålitliga som affärspartners, arbetsgivare eller annan partner
 • vi samarbetar med noga utvalda leverantörer och underentreprenörer
 • vi kompetensutvecklar våra medarbetare löpande för att möta våra kunders krav och förväntningar
 • vår kvalitetspolicy är förstådd och tillämpas av alla i organisationen samt revideras kontinuerligt.

Våra anställda åtar sig att:

 • uppfylla lundkrav och tillämpa övriga krav från intressenter, inklusive tillämpliga lagar och förordningar
 • bidra till att ständigt förbättra verksamheten och höja kvalitetsnivån på våra projekt.

Miljöpolicy

Svenska Servicestyrkan ligger i framkant inom förvaltning av avfallshantering och återvinningslösningar i Stockholm med god kunskap och hög kompetens.
Vi arbetar för att skydda miljön, minska miljöpåverkan, förebygga föroreningar och utveckla vårt miljöarbete genom att:

 • utbilda och motivera anställda att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt och ansvarsfullt sätt
 • utvärdera våra miljöaspekter ut ett livscykelperspektiv och skapa handlingsplaner
 • prioritera miljöcertifierade leverantörer och underentreprenörer i möjligaste mån
 • sträva efter att minska utsläppen från egna och utförda transporter
 • ta ansvar för vårt avfall genom att bidra till återvinning så längt det är möjligt
 • aktivt arbeta mot att öka insamlingen och återvinningen av material/avfall?
 • Informera medarbetare och underentreprenörer om miljöledningsarbete och om vikten att beakta dagliga arbetet.

Varje anställd åtar sig att:

 • uppfylla miljörelaterade lagar och förordningar samt övriga tillämpliga bindande krav
 • bidra till att ständigt förbättra vårt miljöledningssystem genom att verka för att uppfylla miljömålen och uppnå en bättre miljöprestanda i vår verksamhet.

 

Om oss

Svenska Servicestyrkan etablerades år 2000 och har från starten arbetat och byggt upp en gedigen kunskapsbas med stor och lång erfarenhet av återvinningsbranschen.

Detta har resulterat i många starka och långa samarbeten tillika en trogen kundkrets. Grunden i verksamheten har varit fastighetsnära insamling, men under senare år har vi utökat vår kompetens och breddat verksamheten med fler tjänster till våra kunder. Allt för att kunna tillgodose kunders behov och effektivisera återvinning av fler fraktioner.

Vi har hela tiden arbetat efter och gör fortfarande att, ”alla ska tjäna på en bättre miljö”.

Vi arbetar starkt med miljöfrågor inom återvinning och vi är idag även ISO-certifierade. Samt godkända av Stockholm Vatten & Avfall, Länsstyrelsen, Transportstyrelsen, Naturvårdsverket.

Vilka vi är

Svenska Servicestyrkan har funnits i branschen sedan 2000 och har sen starten byggt upp en gedigen erfarenhet som resulterat i en trogen kundkrets. Vi arbetar ständigt med att förbättra alla delar av vår verksamhet.

Läs mer här
Tjänstekoncessioner

Svenska Servicestyrkan har från och med 2023-01-01 ingått tjänstekoncessionsavtal med Stockholm Vatten och Avfall avseende byggavfall i kärl till privatpersoner samt evenemangsavfall i kärl eller container.

Läs mer här
Tillstånd

Vi innehar samtliga tillstånd för att få transportera avfall och farligt avfall på väg.

Läs mer här
CSR

Svenska Servicestyrkan arbetar för en hållbar utveckling genom en grundlig kunskap och fokus på miljön som vi dagligen tar med oss till kunder, medarbetare och samarbetspartners.

Läs mer här
Jobba med oss

Var med och bidra till ett av Stockholms viktigaste uppdrag – att göra det grönare.
Vi söker fler stjärnor till roller inom chaufför, försäljning och service som vill utvecklas och jobba på ett innovativt och lösningsorienterat företag som gör gott för miljön.

Läs mer här
Kvalitetspolicy

Svenska Servicestyrkan ligger i framkant inom förvaltning av avfallshantering och återvinningslösningar i Stockholm med god kunskap och hög kompetens.

Läs mer här
Miljöpolicy

Svenska Servicestyrkan ligger i framkant inom förvaltning av avfallshantering och återvinningslösningar i Stockholm med god kunskap och hög kompetens.

Läs mer här
ISO

ISO certifiering innebär efterlevnad av ett regelverk som kallas en standard inom ett specifikt område. Vi är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 45001.

Läs mer här

Intresserad av våra lösningar?

Vår främsta målsättning är att ge de bästa förutsättningarna för våra kunder att skapa en hållbar utveckling – alla ska tjäna på en bättre miljö.

Kontakta oss

Intresserad av någon av våra tjänster eller kan vi hjälpa er med något annat?

Namn(Obligatoriskt)
E-post(Obligatoriskt)
Berätta gärna hur vi kan hjälpa dig eller vad du vill boka för tjänst

SVENSKA SERVICESTYRKAN

Svenska Servicestyrkan AB har sedan starten år 2000 byggt upp en gedigen erfarenhet att ta hand om avfall på effektivast sätt. Både ur ett ekonomiskt perspektiv för kund och ett hållbart sätt för miljön.

KONTAKT

FÖLJ OSS

Godkänd leverantör till: