Produkter & Tjänster

Evenemangsavfall


Läs mer

Vi har alla tillstånd som krävs för evenemangsavfall

Svenska Servicestyrkan är en av sex leverantörer som har tillstånd av Stockholm Vatten och Avfall att hantera evenemangsavfall. Vi hjälper både med små och stora event där vi ställer ut kärl för en enkel hantering av avfallet. Vi har alla tillstånd som krävs för evenemangsavfall

Redovisa förslag på dimensionering av avfallshantering

Vi sätter upp ett planeringsmöte av avfallshanteringen och dess utförande innan evenemangsstart med ansvarig hos kunden samt entreprenören. Under planeringsmötet ser vi över behov och förutsättningar för bäst optimerad avfallslösning. Förslaget presenteras sedan i form av en utförandebeskrivning med åtaganden från varje part. Utförandebeskrivningen formas utifrån evenemangets storlek, kundens önskemål, behov och förutsättningar.

Frågor som behandlas vid framställande av utförandebeskrivning är dels:

 • Behandlar evenemanget mat och dryck, samt hur?
 • Antal besökare
 • Tid för uppdrag
 • Antal dagar som evenemanget pågår
 • Områden och ytor som kan disponeras
 • Bemanning av miljöstationer
 • Informationsmaterial till besökare och personal
 • Med flera.

Fraktioner vi hämtar:

 • Matavfall
 • Restavfall
 • Brännbart avfall
 • Pappersförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Returpapper
 • Metallförpackningar
 • Färgat & ofärgat glas
 • Pant
 • Grovsopor
 • Med flera

Vi är väl medvetna om de utmaningar vi kan stöta på i uppdrag vid evenemang. Så som snabba omställningar, ändringar i utförandebeskrivningen och kort framförhållning. Därför är det viktigt för oss att vara väl förberedda och ha en tät dialog med er som kund och vara flexibla utifrån ert behov och krav. Vi erbjuder hämtning av avfallet i behållare, container eller kärl och säkerställer att behandlingen av evenemangsavfallet sker på ett korrekt sätt. Avfallet körs sedan till relevant ansluten behandlingsanläggning för respektive fraktion.

Tidigare referenser av evenemangsavfall:

 • Stockholm Pride
 • Lollapalooza
 • Hights
 • Stockholm Maraton

Kontakta oss så hjälper vi till med att hitta en bra lösning för era behov

Kontakta oss

Produkter & Tjänster

Vi erbjuder lönsam återvinning inom bygg, fastighet, kontor och industri i hela Stockholm.
Vi eftersträvar att ge kunder hög service och kontroll på sin återvinning genom bland annat löpande kontakt, skräddarsytt upplägg och kvalitetssäkrad avfallsstatistik.

Fastighetsnära insamling

Svenska Servicestyrkan är experter på fastighetsnära insamling av avfall hos bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och förvaltningsbolag. Vi erbjuder kostnadsfri behovsanalys av er nuvarande avfallshantering och sammanställer en offert samt förbättringsförslag för er nya avfallshantering.

Läs mer här
Verksamhetsavfall

Behöver ni hjälp med hantering av produktionsavfall, emballage, packmaterial eller mellanlagrar avfall från projekt? Vi på Svenska Servicestyrkan har gedigen erfarenhet inom branschen och erbjuder anpassad hämtning av avfall både löpande och på avrop.

Läs mer här
Kontorsåtervinning

Vår kompletta sorteringsmöbel erbjuder full sortering av 9 fraktioner på en och samma plats för att underlätta återvinning av kontorsåtervinning. Vi erbjuder fast månadskostnad med inkluderande möbel och löpande hämtningsintervall, samt 3 månaders bindningsfri testperiod. Sortera er återvinning med vår möbel.

Läs mer här
Byggavfall

Vi erbjuder hämtning av byggavfall i kärl i olika storlekar för smidig och enkel hantering som ökar er sorteringsmöjlighet och sänker era kostnader. Vi levererar kärlen till angiven plats och erbjuder sorteringsguider på flera språk för att göra det enklare att sortera.

Läs mer här
Farligt avfall

Svenska Servicestyrkan erbjuder säker och miljövänlig hantering av farligt avfall. Vi hanterar bland annat elektronik, batterier, målarfärg och kemikalier och rapporterar allt till Naturvårdsverket. Vi erbjuder både löpande och tillfällig hämtning av farligt avfall samt olika utföranden såsom kärl, förslutna lådor och pallkrage.

Läs mer här
Övriga tjänster

Professionell hjälp av bortforsling och förrådstömningar samt rensning av dödsbo i bostadsrättsföreningar och fastigheter. Våra erfarna förare hämtar, packar och transporterar grovsoporna till våra behandlingsanläggningar. Vi erbjuder även kärl och container till städdagar för grovsopor, elektronik och trädgårdsavfall.

Läs mer här
Återvinningsutrustning

Svenska Servicestyrkan erbjuder avfallshantering och återvinningslösningar i kärl och burar både till inköp och att hyra. Att använda kärl och burar minskar arbetsbelastningen och förbättrar arbetsmiljön samt förenklar sortering. Kontakta oss för aktuell prislista

Läs mer här
Evenemangsavfall

Svenska Servicestyrkan erbjuder professionell avfallshantering för evenemang av alla storlekar. Vi erbjuder expertis och lösningar för att göra ditt evenemang mer miljövänligt och effektivt. Kontakta oss för offert!

Läs mer här
Sorteringsguider

Länk med pdf till sorteringsguide inom varje område

Läs mer här

Intresserad av våra lösningar?

Vår främsta målsättning är att ge de bästa förutsättningarna för våra kunder att skapa en hållbar utveckling – alla ska tjäna på en bättre miljö.

Kontakta oss

Intresserad av någon av våra tjänster eller kan vi hjälpa er med något annat?

Namn(Obligatoriskt)
E-post(Obligatoriskt)
Berätta gärna hur vi kan hjälpa dig eller vad du vill boka för tjänst

SVENSKA SERVICESTYRKAN

Svenska Servicestyrkan AB har sedan starten år 2000 byggt upp en gedigen erfarenhet att ta hand om avfall på effektivast sätt. Både ur ett ekonomiskt perspektiv för kund och ett hållbart sätt för miljön.

KONTAKT

FÖLJ OSS

Godkänd leverantör till: